API Dokumentacja

Uwaga: przeczytaj uważnie instrukcje API. To Twoja samodzielna odpowiedzialność, co dodajesz przez nasze API.

HTTP Method POST
Response format Json
API URL https://lajkpanel.pl/api/v1
API Key

Złóż nowe zamówienie

Parameter Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
runs (optional) Runs to deliver
interval (optional) Interval in minutes
Parameter Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
Parameter Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
comments Comments list separated by \r\n or \n
Parameter Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
usernames Usernames list separated by \r\n or \n
hashtags Hashtags list separated by \r\n or \n
Parameter Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
usernames Usernames list separated by \r\n or \n
Parameter Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
hashtag Hashtag to scrape usernames from
Parameter Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
username URL to scrape followers from
Parameter Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
comments Comments list separated by \r\n or \n
Parameter Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
Parameter Opis
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
username Username of the comment owner
Parameter Opis
key Your API key
action add
service Service ID
username Username
min Quantity min
max Quantity max
delay Delay in minutes. Possible values: 0, 5, 10, 15, 30, 60, 90
expiry (optional) Expiry date. Format d/m/Y

Przykładowa odpowiedź:

{
 "status": "success",
 "order": 32
}
      

Status zamówienia

Parameter Opis
key Your API key
action status
order ID zamówienia

Przykładowa odpowiedź:

{
 "order": "32",
 "status": "pending",
 "charge": "0.0360",
 "start_count": "0",
 "remains": "0"
}
      

Status wielu zamówień

Parameter Opis
key Your API key
action status
orders Identyfikatory zamówień oddzielone przecinkiem

Przykładowa odpowiedź:

 {
   "12": {
     "order": "12",
     "status": "processing",
     "charge": "1.2600",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   },
   "2": "Incorrect order ID",
   "13": {
     "order": "13",
     "status": "pending",
     "charge": "0.6300",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   }
 }
      

Lista uslug

Parameter Opis
key Your API key
action services

Przykładowa odpowiedź:

[
 {
   "service": "5",
   "name": "Instagram Followers [15K] ",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "1.02",
   "min": "500",
   "max": "10000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 },
 {
   "service": "9",
   "name": "Instagram Followers - Max 300k - No refill - 30-40k\/Day",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "0.04",
   "min": "500",
   "max": "300000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 },
 {
   "service": "10",
   "name": "Instagram Followers ( 30 days auto refill ) ( Max 350K ) (Indian Majority )",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "1.2",
   "min": "100",
   "max": "350000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 }
]
      

Stan konta

Parameter Opis
key Your API key
action balance

Przykładowa odpowiedź:

 {
   "status": "success",
   "balance": "0.03",
   "currency": "USD"
 }